27. oktobrī notiks ūdensvadu hlorēšana

25.10.2021

Trešdien, 27.oktobrī, no plkst. 8:00 līdz 20:00 Olaines pilsētā, Pārolainē un Grēnēs notiks ūdensvadu hlorēšana. Paziņojums attiecas uz visiem klientiem, kas no AS "Olaines ūdens un siltums" saņem ūdensapgādes pakalpojumus.

Hlorēšanas laikā un 24 stundas pēc hlorēšanas ieteicams uzturā lietot tikai vārītu ūdeni.

AS "Olaines ūdens un siltums"  atvainojas klientiem par iespējamām neērtībām.

Hlorēšana notiek saskaņā ar MK 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

Olaines pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklos dzeramā ūdens kvalitāte atbilst MK 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, un ir saskaņā ar Eiropas Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EK “Par dzeramā ūdens kvalitāti” nosacījumiem.