Renovācija šogad sāksies arī Jelgavas ielā 20

29.04.2021

Jau drīzumā energoefektivitātes uzlabošanas darbi sāksies arī AS "Olaines ūdens un siltums" apsaimniekotajā mājā Jelgavas ielā 20.

467.sērijas piecstāvu dzīvojamā māja uzcelta 1977.gadā un tajā kopumā ir 60 dzīvokļi.

Renovācijas projekta kopējās izmaksas Jelgavas ielā 20 plānotas 493 284,53 eiro apmērā.  AS “Olaines ūdens un siltums”, izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes valsts atbalsta programmu, ko īsteno finanšu institūcija ALTUM ar Eiropas Savienības fondu (ES) finansējumu, vienojušies par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu 246 642,27 eiro apmērā energoefektivitātes paaugstināšanai Jelgavas ielā 20.

Jelgavas ielā 20 vidējais apkures siltumenerģijas patēriņš gadā līdz šim bija 109,2 kWh/m2, savukārt pēc projekta īstenošanas plānotais apjoms ir 49,32 kWh/m2, līdz ar to apkurei ietaupījums pēc energoaudita datiem sasniegs 54,83%.

Savukārt kopējais siltumenerģijas patēriņš mājai Jelgavas ielā 20 gadā sasniedza 174,78 kWh/m2, bet pēc renovācijas tas plānots 108,61 kWh/m2.

Renovācijas projekta ietvaros plānots siltināt mājas pagrabu, fasādi, cokolu, jumtu, kā arī plānota durvju un logu maiņa.

Projektā plānota apkures sistēmas un lietus kanalizācijas maiņa, ierīkota zibensaizsardzība un uzlabota ventilācijas sistēma.

Būvdarbus veiks SIA “GS Celt”, būvuzraudzību veiks SIA "Kasro", bet autoruzraudzību - SIA "Arhitektūra un Vide".

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību, Olaines novada pašvaldība no savas puses apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:

  • energoaudita veikšanai,
  • tehniskā projekta izstrādei,
  • renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai un bankas maksājumu procentu segšanai,
  • ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus (sākot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma) saņem 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā").