2021.gada janvārī mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Olaines novadā

09.12.2020

No 2021.gada 8.janvāra Olaines novadā stāsies spēkā vienotais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs 14,85 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas ir pieaugums par 3,9 %.

Tarifa maiņas pamatā ir Saeimas pieņemtie grozījumi “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz veikt izmaiņas nodokļa likmēs par atkritumu apglabāšanu, nosakot, ka no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim nodokļa likme par sadzīves un ražošanas atkritumu apglabāšanu poligonā "Getliņi" poligonā būs 65.00 EUR
par tonnu līdzšinējās likmes – 50.00 EUR par tonnu vietā.

Olaines novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas ir par vienu deklarēto personu, pieaugs vidēji par aptuveni 15  centiem. Savukārt tiem atkritumu radītājiem, kas savos īpašumos izmanto standarta konteinerus (0,24m3) vienai izvešanas reizei izmaksas pieaugs no 4,15 EUR uz 4,31 EUR.

Olaines novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu īsteno pašvaldības uzņēmums AS “Olaines ūdens un siltums”. Ikvienai mājsaimniecībai un juridiskai personai  ir jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu.