Meža ielā Jaunolainē renovētas vēl divas mājas

28.02.2020

2019.gadā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi īstenoti arī SIA "Zeiferti" apsaimniekotajās mājās Meža ielā 7 un Meža iela 14.

  • Meža ielas 7 daudzdzīvokļu māju, kas celta 1985. gadā renovēja SIA "LVS Building". 103. sērijas 98 dzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanā ieguldīti 1 054 112,71 eiro, no kuriem 527 056,36 eiro ir ES finansējums no ERAF.

Meža iela 7

 

Pēc energoaudita datiem siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas būs 51,4 kWh/m2, kas nodrošinās 52,63% ietaupījumu, jo pirms renovācijas siltumenerģijas patēriņš apkurei bija 108,5 kWh/m2.

Renovācijas projekta ietvaros mājai tika nomainīta apkures sistēma un nomainīta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. Nomainīti logi, durvis, renovētas lodžijas, nosiltināts cokols, mājas fasāde, pagrabs un uzklāts jauns jumta segums, kā arī  iztīrīta ventilācijas sistēma. Renovācijas ietvaros ierīkota arī mājas zibensaizsardzība.

 

  • Par mājas energoefektivitātes uzlabošanu vienojās arī Meža ielas 14 dzīvokļu īpašnieki, kas piekrita ekspluatācijā 1993.gadā nodotajai mājas renovācijai, ko īstenoja SIA "LVS Building". Šīs 104.sērijas mājas renovācijas projekta kopējās izmaksas sasniedza 524 469,26 eiro, no kuriem puse  - 262 234,63 eiro ir ERAF finansējums.

Meža iela 14

Plānotais ietaupījums apkurei pēc energoaudita datiem varētu sasniegt 56,87%, jo pirms projekta īstenošanas siltumenerģijas patēriņš apkurei bija 116,38 kWh/m2, savukārt pēc projekta īstenošanas – 50,2 kWh/m2.

Renovācijas projekta ietvaros mājai tika nomainīta apkures sistēma, nomainīta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma.  Nomainīti logi, durvis, iestiklotas lodžijas un nosiltināts cokols, mājas fasāde, pagrabs, bēniņi. Mājai uzklāts jauns jumta segums un iztīrīta ventilācijas sistēma. Mājai ierīkota zibensaizsardzība.

 

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību, Olaines novada pašvaldība no savas puses apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:

  • energoaudita veikšanai,
  • tehniskā projekta izstrādei,
  • renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai un bankas maksājumu procentu segšanai.
  • ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus (sākot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma) saņem 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā").