Jaunolainē pēc jaunās kārtības ieviešanas samazinās rēķini par atkritumiem

26.09.2019

Septembrī Jaunolaines daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji jau otro mēnesi izmanto jauno kārtību, kad sadzīves atkritumus izmet ar kodu atslēgām slēgtos atkritumu konteineru laukumos. Jaunā kārtība palīdzējusi ieviest daudz lielāku kārtību atkritumu konteineru tuvumā, kas lielā mērā ir arī pateicoties pašu iedzīvotāju disciplinētībai.

Septembrī Jaunolaines daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji saņēma arī apsaimniekošanas rēķinus, un pateicoties jaunajai kārtībai, kad konkrētajos laukumos atkritumus nevar izmest ikviens, kas vēlas, samazinājies arī rēķins sadaļā par atkritumiem. Uz vienu dzīvoklī deklarēto iedzīvotāju rēķins samazinājies vidēji par 1 eiro, piemēram, ja dzīvoklī deklarēti 3 iedzīvotāji, tad rēķins ir par 3 eiro mazāks.

Atkritumu laukuma adrese

Jūlijs (EUR/deklarētais)

Augusts (EUR/deklarētais)

Pionieru iela 85

3.60

2.92

Baznīcas iela 5

3.82

2.89

Meža iela 12

3.82

2.67

Meža iela 9

3.82

2.43

Meža iela 3

3.82

2.58

Atgādinām, ka rēķini būs mazāki arī tad, ja daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkritumus šķiros, jo par sašķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Savukārt atkritumu laukumu aizslēgšana nodrošinās to, ka tur savus atkritumus vairs nevarēs izmest privātmāju un vasarnīcu īpašnieki.

Lai nerastos dažādas spekulācijas par to, ka par notiekošo laukumos nav plašākas informācijas, tad AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka ir iegādātas pārvietojamās kameras, kuras izmanto laukumos  izvēles kārtībā un tur notiekošais tiek fiksēts. Tā kā kameras jebkurā laikā var būt novietotas pie jebkura no laukumiem kārtības pārkāpēju fiksēšanai. Tāpat Jaunolaines daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir aicināti ziņot par likumpārkāpējiem pašvaldības policijai, norādot un fiksējot, piemēram, automašīnu numurus, kas pieved atkritumus.

Foto no pārvietojamās kameras:

Tā kā iepriekš atkritumu apjomu palielināja arī privātmāju iedzīvotāji, nesankcionēti izmantojot daudzdzīvokļu māju atkritumu konteinerus, tad šobrīd AS “Olaines ūdens un siltums” veic pārbaudi par individuālu līgumu esamību Pionieru, Priežu, Ošu ielu privātmāju īpašniekiem.

Kā jau iepriekš ziņots, šāda kārtība no 1.augusta ir ieviesta, lai izskaustu negodprātīgu privātmāju un vasarnīcu iedzīvotāju rīcību, savus atkritumus izmetot konteineros pie daudzdzīvokļu mājām.

Jaunā kārtība tika ieviesta vairāku iemeslu dēļ:

  •  lai samazinātu atkritumu svaru, ko var panākt, ja nepiederošas personas nemet atkritumus slēgtajos konteineros, savukārt jumts virs konteineriem nerada lieku svara pieaugumu nokrišņu dēļ;
  •  lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maksātu tikai par saviem atkritumiem, proti, pēc principa “radītājs maksā”;
  •  lai sakārtot atkritumu plūsmu, nodalot sadzīves atkritumus no lielgabarīta atkritumiem;
  •  lai veicinātu atkritumu šķirošanu;
  •  lai sakārtotu vidi atkritumu laukumos un ap tiem.