Olainē noslēguma etapā nonācis darbs pie ES finansētā maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas projekta

29.08.2019

AS "Olaines ūdens un siltums" turpina Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta (Nr.4.3.1.0/17/A/079) realizāciju siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Olaines pilsētā. Šobrīd projekts ir noslēguma fāzē, kad drīz tiks pabeigti pēdējie asfaltēšanas darbi un apzaļumošana.

Projekta mērķis ir uzlabot Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, atjaunojot un rekonstruējot maģistrālos siltumtīklus. Projekta realizācija nodrošinās nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi siltumenerģijas patērētājiem, vienlaikus samazinot nelietderīgos siltumenerģijas zudumus un izmaksas.  Arī drošība bija viens no iemesliem ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta realizācijai, jo siltumtīkli bija novecojuši un varēja radīt avāriju riskus.

Siltumtīklu projekta realizācijas laikā tika atklāti vairāki siltumtrašu posmi, kuru turpmāka darbība bez to nomaiņas būtiski apdraudēja siltumapgādes sistēmas darbību. Atsevišķās vietās, kur tika veikta dzelzsbetona konstrukciju demontāža un nomaiņa ar jaunām, tika konstatēts, ka šīs konstrukcijas ir saglabājušās no pilsētas būvniecības laikiem - 20.gadsimta 60-tajiem gadiem. Projekta ietvaros veikto darbu rezultātā būtiski uzlaboti tīklu un konstrukciju drošības un siltumtīklu zudumu rādītāji. Tāpat ir izdevies uzlabot Olaines pilsētas vizuālo izskatu, atbrīvojot pilsētvidi no vairākiem vēsturiskiem mantojumiem, piemēram, no gaisa siltumtrases Jelgavas ielā.

Olaines iedzīvotāji zina, ka projekta īstenošana nebija iespējama bez siltumenerģijas un karstā ūdens padeves pārtraukumiem, tādēļ AS "Olaines ūdens un siltums" pateicas klientiem par izpratni un iecietību.