Šogad renovēs arī māju Stacijas ielā 22

22.01.2019

2018.gada 20.septembrī AS "Olaines ūdens un siltums" parakstīja līgumu ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu 255 960,51 eiro no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 22, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

 

Projekta ietvaros 1970.gadā ekspluatācijā nodotajai 60 dzīvokļu mājai tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un jumta siltināšana, jauna jumta seguma ierīkošana, logu un durvju nomaiņa, zibensaizsardzības ierīkošana. Kopējās projekta izmaksas ir 511 921,02 eiro.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

-  siltumenerģijas ietaupījumu 74 kWh/m2 gadā (energoaudita dati)

- apkures ietaupījumu 66,9 kWh/m2 gadā (energoaudita dati)

- siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 52 118,30 CO2 emisija kg CO2 gadā (energoaudita dati)

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA "Benson Industry".