Parakstīta vienošanās par mājas Zemgales ielā 11 renovāciju

05.06.2018

2018.gada 30.maijā AS Olaines ūdens un siltums" parakstīja līgumu ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu 54 171,62 eiro no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 11, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, apkures sistēmas rekonstrukcija, kā arī zibensaizsardzības ierīkošana.

Kopējās projekta izmaksas ir 108 343,25 eiro.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

   -  siltumenerģijas ietaupījumu 99,51 kWh/m2 gadā (energoaudita dati)
   - siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 17529,6 CO2 ekv.T./gadā (energoaudita dati)

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA "Balti Construktion".