Noslēdzies iepirkums

20.05.2015

Noslēdzies iepirkums „Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveide Olaines pilsētā” (3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/013)

 

 

 

 

Projekta “Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveide Olaines pilsētā” ietvaros 2015.gada 12.maijā noslēdzās iepirkums „Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveide Olaines pilsētā” (3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/013) ietvaros būvuzraudzība”, kā rezultātā tik nolemts, ka būvuzraudzību būvobjektam “Šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveide Olaines pilsētā” veiks SIA “Jurēvičs un partneri” par 9 720.00 EUR (bez PVN). Līgums ar SIA “Jurēvičs un partneri” tiks noslēgts, kad būs zināms, kurš uzņēmums veiks atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveidi.