Pabeigta Jaunolaines katlu mājas rekonstrukcija

07.12.2014

Jaunolaines centrālās katlu mājas rekonstrukcija ir pabeigta un vecais 3MW šķeldas katls ir nomainīts pret jaunu, modernāku un efektīvāku katla iekārtu.

Vienlaikus ar katlumājas rekonstrukciju, SIA „Zeiferti” saremontēja 1,5 MW šķeldas katlu un sagatavoja to jaunajai apkures sezonai.  Tā kā siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā ir būtiski nodrošināt to nepārtrauktību, SIA „Zeiferti” rekonstruēja arī Jaunolaines centrālās katlumājas rezerves katlu ( jauda- 1,5 MW), kas aprīkots ar šķidrā kurināmā degli, tādējādi katls pielāgots sašķidrinātās gāzes izmantošanai.