Olaines novadā augustā varētu mainīties siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi

02.07.2024

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) ir iesniegts apstiprināšanai jauns Olaines pilsētas un Pārolaines ciema siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteiktā tarifa aprēķins. Jaunais tarifs ir 75,99 EUR/MWh, kas ir par 4,8% lielāks kā no 2024.gada 3.jūlija spēkā esošais tarifs.

Paredzēts, ka jaunais tarifs stāsies spēkā 2024.gada 1.augustā.

Paziņojums par noteikto tarifu Latvijas Vēstnesis.

Pieteikums iesniegts regulatorā, ņemot vērā SPRK piešķirto atļauju AS “Olaines ūdens un siltums” pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar dabasgāzes cenas izmaiņām.

Tāpat ir sagatavots un iesniegts SPRK apstiprināšanai jauns Jaunolaines un Stūnīšu ciema siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteiktā tarifa aprēķins. Jaunais noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ir 83,59 EUR/MWh, kas ir par 0,2% lielāks kā no 2024.gada 3.jūlija spēkā esošais tarifs.

Paredzēts, ka jaunais tarifs stāsies spēkā 2024.gada 1.augustā.

Paziņojums par noteikto tarifu Latvijas Vēstnesis.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar dabasgāzes cenas izmaiņām.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja SPRK nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.