Aktuālais par siltumenerģijas tarifiem

14.05.2024

AS “Olaines ūdens un siltums” aicina iepzīties ar spēkā esošajiem siltumenerģijas tarifiem Olaines pilsētā un novadā, kā arī iepazīties ar informāciju par citu siltumapgādes uzņēmumu noteiktajiem šobrīd spēkā esošajiem tarifiem.

Tarifus skatīt šeit:

Siltumenerģijas tarifi 2024. gada maijā, EUR/MWh

AS “Olaines ūdens un siltums”  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) ir iesniegusi apstiprināšanai jaunu Olaines pilsētas un Pārolaines ciema, kā arī Jaunolaines un Stūnīšu ciema siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteiktā tarifa aprēķinu. Paredzēts, ka jaunie tarifi stāsies spēkā 2024.gada 1.jūnijā. Jaunolainē un Stūnīšu ciemā tarifs jūnijā varētu samazināties par 5,4% un sasniegt 83,24 EUR/MWh. Savukārt Olaines pilsētā un Pārolaines ciemā no jūnija tarifs varētu būt 68,91 EUR/MWh, kas joprojām salīdzinoši ar citiem siltumražotāju noteiktajiem tarifiem būs viens no zemākajiem.

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošajiem tarifiem ir saistītas ar dabasgāzes cenas izmaiņām, kam ir mazāka ietekme uz Jaunolaines un Stūnīšu ciema siltumenerģijas apgādes tarifiem, jo to galvenā komponente ir šķelda.

Kā liecina SPRK sniegtā informācija, tad pašlaik Latvijā siltumapgādē tiek regulēti vidēji 240 komersantu (skaits ir mainīgs) sniegtie siltumapgādes pakalpojumi, un regulētie pakalpojumi veido ap 93% no kopējā siltumapgādes tirgus apjoma. Lielākā daļa komersantu ir siltumenerģijas ražotāji.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

Tāpat AS “Olaines ūdens un siltums” aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus iepazīties ar aizvadītās apkures sezonas izmaksām uz vienu kvadrātmetru katrā no apsaimniekotajām mājām (tabula ir interaktīva un tajā var aplūkot datus, izmantojot filtrus, piemēram, iela vai tikai renovētās mājas).

APKURES MAKSA 2023/2024