Izsoles

Drukāt

Izsole Nr. AS OŪS 2021/1_I ir noslēgusies

Uzvarētājs - SIA "Lidums mežs" 

AS "Olaines ūdens un siltums" rīko izsoli Nr. AS OŪS 2021/1_I par apaļkoku pārdošanu no krautuves "Silinieki 1", Olaines novadā.

Izsoles noteikumi, in formācija par izsoles priekšmetu un līguma noteikumi pieejami pielikumā.

Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2021.gada 28.aprīļa plkst. 10:00, n osūtot tos uz e-pastu: izsoles@ous.lv

Izsoles noteikumi (27.16 KB)

Finanšu piedāvājums (11.92 KB)

Līguma noteikumi (29.43 KB)

 

 

 

Izsole Nr. AS OŪS 2020/15 ir noslēgusies

Uzvarētājs - SIA "LASKANA-MEŽS" 

AS "Olaines ūdesn un siltums" rīko izsoli Nr. AS OŪS 2020/15 par apaļkoku pārdošanu no krautuves Rīgas ielā 23, Olainē, Olaines novadā. 

Izsoles noteikumi, informācija par izsoles priekšmetu un līguma noteikumi pieejami pielikumā 

Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 8.jūnija plkst. 10:00, nosūtot tos uz e-pastu: izsoles@ous.lv

Izsoles noteikumi (27.09 KB)

Līguma noteik (29.15 KB)

1.pielikums_finanšu piedāvājums (12.77 KB)