Asenizācijas pakalpojumi

Drukāt

Pakalpojumi tiek sniegti

darba dienās

Mērvienība Cena bez PVN Cena ar PVN
Tīklu skalošana EUR/stundā 71.10 86.03
Asenizācija EUR/brauciens 33.00 39.93
Ceļa izdevumi EUR/km 0.56 0.67

 

Andris Gailis (informācija par asenizācijas pakalpojumiem), tālr. 28660090,

e-pasts: andris.gailis@ous.lv