Asenizācijas pakalpojumi

Drukāt

 Cenas spēkā no 01.01.2022.

Pakalpojumi tiek sniegti

darba dienās

Mērvienība Cena bez PVN Cena ar PVN
Tīklu skalošana EUR/stundā 74,74 90,44
Asenizācija EUR/brauciens 35,37 42,80
Ceļa izdevumi EUR/km 0.59 0.71

 

Andris Gailis (informācija par asenizācijas pakalpojumiem), tālr. 28660090,

e-pasts: andris.gailis@ous.lv