Atkritumu apsaimniekošana

Drukāt

Olaines novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  īsteno pašvaldības uzņēmums AS “Olaines ūdens un siltums”, kā to paredz 2011.gada 16. novembra  līgums. Ikvienai mājsaimniecībai un juridiskai personai  ir jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu.

 

Kā noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Iedzīvotājus, kuriem vēl nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu, aicinām vienoties ar AS “Olaines ūdens un siltums” par vēlamo līguma slēgšanas laiku,

!!! ( lai vienošanās noritētu pēc iespējas raitāk, lūgums e-pasta autoram norādīt informāciju par sevi - vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, atkritumu izvešanas vēlamo biežumu).

Ir iespēja noslēgt pastāvīgo (uz visu gadu) līgumu vai sezonālo (vasaras periodam) līgumu.

 

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuriem atkritumu izvešanu administrē AS “Olaines ūdens un siltums”,  atsevišķi līgumi ar apsaimniekotāju nav jāslēdz. Maksa par pakalpojumu ir redzama namu apsaimniekošanas rēķinā.

 

!!! AS "Olaines ūdens un siltums" ir apturējusi būvgružu apsaimiekošanas pakalpojuma sniegšanu, tāpēc iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama būvgružu izvešana, ir jāvēršas pie komersantiem, kas ar to nodarbojas.